Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Cục XTTM

       Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) ban hành Quyết định số 08/QĐ-XTTM về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Cục XTTM.

       Chi tiết cụ thể danh sách trúng tuyển tại đây