Triển lãm Thiết bị máy móc ngành gỗ Quốc tế Đài Loan 2023

“Triển lãm Thiết bị máy móc ngành gỗ Quốc tế Đài Loan 2023 ” sẽ được tổ hcuwcs trong khoảng thời gian từ 20-13/4/2023 tại Đài Bắc, doanh nghiệp quan tâm xin tham khảo tại http://www.woodtaiwan.com.tw  hoặc liên hệ với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và Hiệp hội phát triển Ngoại thương Đài Loan (Taitra):

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Phương Diệu

Tel: 84-4-38335501-05 máy lẻ 8124

Email: dieukt.teco@gmail.com./.