“Triển lãm Linh phụ kiên ô tô, xe máy Đài Bắc 2023”

“Triển lãm Linh phụ kiên ô tô, xe máy Đài Bắc 2023” và “Triển lãm Điện tử dùng cho ô tô quốc tế Đài Bắc 2023” sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 12-15/04/2023 tại Đài Bắc, doanh nghiệp quan tâm xin tham khảo tại http://www.taipeiampa.com.tw hoặc liên hệ với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và Hiệp hội phát triển Ngoại thương Đài Loan (Taitra):

Thông tin liên hệ:

Ms. Trần Phương Diệu

Tel: 84-4-38335501-05 máy lẻ 8124

Email: dieukt.teco@gmail.com./.