Hải Dương: Tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

 

         Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” với quan điểm: Xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại (XTTM) số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lợi ích mang lại cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường là thước đo đánh giá sự thành công của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNNT) và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, trước tiên hướng tới sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Dữ liệu là tài nguyên cốt lõi để xây dựng, phát triển Hệ sinh thái XTTM số; tổ chức, quản lý, khai thác dữ liệu XTTM một cách đồng bộ, toàn diện; ưu tiên thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Hệ sinh thái XTTM số; Phát triển các nền tảng số, ứng dụng số nhằm hỗ trợ khai thác dữ liệu, kết nối thị trường, dựa trên thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên triển khai ngay một số mô hình được thị trường khai thác có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tỉnh Hải Dương.

            Khoá tập huấn có sự tham dự của ông Nguyễn Thành Dương – Phó Giám Đốc Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin XTTM, Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, bà Vũ Thị Kim Phượng – Phó Giám Đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, bà Trần Thị Hồng Hạnh- Phó Giám Đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên và các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Sở Công Thương, các Sở, Ngành, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như Nam Định, Hưng Yên.

            Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Nguyễn Thành Dương - Phó Giám Đốc Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin XTTM, Cục xúc tiến thương mại một lần nữa nhấn mạnh các mục tiêu tổng quát của quyết định 1968 và nội dung của lớp tập huấn.

Từ đầu tháng 11 năm 2022 tới nay, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại - Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã phối hợp với 06 Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố như: Bắc Kạn, Vĩnh Long, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương và các tỉnh lân cận tổ chức các khoá tập huấn nhằm giúp các học viên có thể vận hành được Hệ thống Quản trị thông tin điều hành xúc tiến thương mại số cho tổ chức/đơn vị mình như quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện giúp thu hút và cập nhật thông tin dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.