Hà Nội: Tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” tại Hà Nội. Lớp tập huấn nhằm phổ biến thông tin về Quyết định số 1968/QĐ-TTg với mục tiêu tổng quát bao gồm: nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại  số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành công thương.

Buổi tập huấn có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Minh Thuý - Giám đốc Trung tâm INTEC thuộc Cục Xúc tiến thương mại và các cán bộ, nhân viên đang công tác, tại các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, các tổ chức thương mại, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi học, các học viên được tập huấn theo cách thức vừa học vừa thực hành, đảm bảo có thể tự vận hành Hệ thống quản trị thông tin điều hành xúc tiến thương mại số; từng bước ứng dụng vào các công việc, nghiệp vụ xúc tiến thương mại hằng ngày như: Quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện nhằm thu hút và cập nhật thông tin dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

Đây là dịp để học viên của khóa học quan tâm nắm bắt những vấn đề mới trong chuyển đổi số xúc tiến thương mại và triển khai kịp thời, hiệu quả những nội dung về chuyển đổi số xúc tiến thương mại tại cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số của thành phố nói riêng và của quốc gia nói chung. Trong thời gian tới, các khoá tiếp theo của lớp tập huấn sẽ được tổ chức tại các tỉnh thành miền Trung như Huế, Đà Nẵng. Khoá cuối cùng của lớp tập huấn trong năm nay sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai vào ngày 12 tháng 12 năm 2022.