Tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long

       Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 1968) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 22 tháng 11 năm 2021. Đề án 1968 được xây dựng với mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Ông Trần Nhựt Thanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc khóa tập huấn

      Tiếp nối thành công của khóa tập huấn đầu tiên tại tỉnh Bắc Kạn, ngày 23 tháng 11 năm 2022, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức khóa thứ 2 của lớp "Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" nhằm phổ biến thông tin về Đề án và nâng cao năng lực chuyển đổi số. Khóa học có sự tham gia của hơn 100 cán bộ, các tổ chức thương mại và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các cán bộ từ Sở Công Thương các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp.

      Phấn đấu hoàn thành mục tiêu từ nay đến cuối năm và giúp các cán bộ địa phương có thể vận hành thành thực hệ thống thông tin quản trị xúc tiến thương mại và triển khai hiệu quả Hệ sinh thái XTTM số, khóa đào tạo đã tập trung hướng dẫn, huấn luyện và tư vấn cho các Sở Công Thương, các Trung tâm Xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng và các đơn vị liên quan hiểu được hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, các nên tảng cũng như các nghiệp vụ liên quan trong hệ sinh thái.

      Buổi tập huấn có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Giám đốc Trung tâm INTEC thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Ông Trần Nhựt Thanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long và Ông Hồ Trung Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Vĩnh Long cùng các cán bộ, nhân viên đang công tác tại các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, các tổ chức thương mại, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các cán bộ tới từ Sở Công Thương các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp.

      Mở đầu buổi tập huấn, các học viên được nghe phổ biến về Quyết định 1968/QĐ-TTg do Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Xúc tiến thương mại trình bày. Phần nội dung chính của buổi tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn lý thuyết, được hướng dẫn các bước thực hành để có thể ứng dụng vào công việc, nghiệp vụ xúc tiến thương mại hằng ngày. Mục tiêu sau buổi tập huấn, các học viên có thể vận hành được Hệ thống Quản trị thông tin điều hành xúc tiến thương mại số cho tổ chức/đơn vị mình như quản trị dữ liệu, tổ chức sự kiện nhằm thu hút và cập nhật thông tin dữ liệu doanh nghiệp và các tổ chức tại địa phương.

      Theo kế hoạch, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Công Thương để tổ chức 09 lớp tập huấn tại miền Bắc (Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương, Hà Nội); miền Trung (Đà Nẵng, Huế); khu vực phía Nam (Vĩnh long, Long An và TP. Hồ Chí Minh) nhằm nâng cao năng lực và nhận thức cho các tổ chức, đơn vị về chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, đặc biệt là giới thiệu và phổ biến về Quyết định số 1968, trong đó hệ sinh thái Xúc tiến thương mại số là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng nhất.