Mời tham dự Hội nghị quốc tế ngành hàng nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp tại Lào Cai năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2926 ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị quốc tế ngành hàng nông sản trái cây xuất khẩu kết hợp giao thương trực tuyến và trực tiếp tại Lào Cai năm 2022 (gọi tắt là: Hội nghị), cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là hoạt động giao thương trực tuyến, góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2022 và thời gian tới.

- Phát huy vai trò cầu nối trên Tuyến hành lang kinh tế “Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh” gắn kết hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, các nước Asean với thị trường vùng Tây Nam, Trung Quốc.

- Tổ chức cho các nhà cung cấp các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logictics của Việt Nam gặp gỡ, trao đổi, gắn kết hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logictics của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

- Hỗ trợ cho các địa phương có tiềm năng về sản xuất các sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây và thủy sản trên cả nước xúc tiến xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

- Gắn kết các doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước với doanh nghiệp cung cấp của phía Trung Quốc.

- Là cầu nối cho doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và các tỉnh thành phố trong khu vực trực tiếp gặp gỡ trao đổi thông tin thị trường, kết nối công tác xúc tiến thương mại giữa Lào Cai với các địa phương của Việt Nam.

2. Qui mô: 260 đại biểu, trong đó:

- Đại biểu tham gia trực tiếp tại điểm cầu Lào Cai dự kiến 200 đại biểu, gồm: Đại biểu Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng, đại biểu các tỉnh thành phố, đại biểu các doanh nghiệp xuất khẩu, cung ứng, sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

- Đai biểu tham gia trực tuyến tại điểm cầu thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc dự kiến 60 đại biểu, gồm: tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trưởng chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Hội Xúc tiến thương mại tỉnh Vân Nam, Thương hội quốc tế Trung Quốc tại Vân Nam, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Trung Quốc.

- Khu trưng bày hàng hóa: Bố trí 30 bàn trưng bày trực tiếp tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Lào Cai.

3. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 21-22/11/2022

4. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, 086 đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

 5. Nội dung chính:

* Ngày 21/11/2022: Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2022  - Phiên thứ nhất

          - Chương trình Hội nghị:

          + Thời gian: 13h30’ – 15h10’

          + Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh

          + Thành phần: Tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị (trừ thành phần đại biểu đi khảo sát tại các cửa khẩu)

          - Chương trình giao thương:

          + Thời gian: Từ 15h10’ 16h30’

          + Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh

          + Thành phần: Các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký giao thương với các doanh nghiệp Trung Quốc.

          + Nội dung: Bố trí 05 phòng zoom giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Trung Quốc: mỗi phòng zoom 01 doanh nghiệp, một lượt 05 doanh nghiệp giao thương, mỗi lượt giao thương diễn ra trong 15 phút, tổ chức 06 lượt.

          - Chương trình khảo sát thực tế tại các cửa khẩu:

          + Thời gian: Từ 13h30’ – 16h30’

          + Địa điểm: Của khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành; Cửa khẩu quốc tế ga đường sắt; của khẩu Bản Vược.

          + Thành phần: Các đại biểu các Bộ, ngành Trung ương; Đại biểu các Hiệp hội ngành hàng; Đải biểu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

* Ngày 22/11/2022: Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương trực tuyến và trực tiếp năm 2022  - Phiên thứ hai

          - Hội thảo về đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, phát huy vai trò cầu nối của Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

          + Thời gian: Từ 8h00’ – 12h00’

          + Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh

          + Thành phần: Tất cả các đại biểu tham dự Hội nghị

          + Nội dung: Trao đổi về các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, đặc biệt là các loại hàng hóa nông sản, thủy hải sản; Trao đổi các giải pháp kết nối, tối ưu hóa chi phí logistics trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội  – Hải Phòng – Quảng Ninh; Thảo luận giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics trong và ngoài tỉnh với đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội và địa phương

5. Ngành hàng mục tiêu: Hàng hóa có thế mạnh xuất nhập khẩu  

6. Đối tượng tham gia: Là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất khẩu những sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, cung ứng dịch vụ logictics của Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm đối tác tiêu thụ và cung ứng hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc, các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam và của Trung Quốc.

7. Kinh phí tổ chức: Chi cho các hoạt động đón tiếp đại biểu trong 02 ngày diễn ra Hội nghị, gồm:

           - Bố trí ăn, nghỉ cho các đại biểu Trung ương, các Hiệp hội ngành hàng Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

          - Bố trí ăn cho toàn thể đại biểu.

          - Chi phí trang trí khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, thuê xe đưa đón đại biểu khảo sát thực tế tại các cửa khẩu.

8. Thời hạn đăng ký tham gia

          Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi đăng ký tham gia chương trình về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai theo mẫu đính kèm.

          Hồ sơ đăng ký đề nghị các đơn vị gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai trước ngày 19/11/2022.

          Địa chỉ: Khu thương mại Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

          Điện thoại: 0214.3830327  -  Fax: 0214.3830003.

          Người liên hệ: Ông Hoàng Anh Tuấn. Điện thoại: 0919.160.984./.