Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Long An năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1633/QĐ-BCT ngày 17/8/2022 của Bộ Công Thương về phê duyệt bổ sung đợt 2 Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, UBND tỉnh Long An phối hợp Bộ Công Thương tổ chức “Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Long An năm 2022”, như sau:

Thời gian: Từ ngày 02/12/2022 đến hết ngày 08/12/2022.

Địa điểm: Công viên phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Quy mô: 350 gian hàng tiêu chuẩn.

Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Long An năm 2022 là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2022. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; triển khai hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phát triển giao thương giữa các địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ miễn phí 02 gian hàng tiêu chuẩn cho mỗi tỉnh, thành phố tham dự; các đơn vị còn lại là đối tượng của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được hỗ trợ 50% chi phí nhưng không quá 02 gian hàng tiêu chuẩn/đơn vị.

UBND tỉnh Long An trân trọng kính mời UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Thương mại và Du lịch, các doanh nghiệp tại địa phương tham gia Hội chợ. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Huỳnh Đức, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại - điện thoại: 0979.784.847; ông Nguyễn Tuân - Phó Trưởng phòng Xúc tiến thương mại - điện thoại: 0907.279.773; bà Lê Thị Thanh Kiều - Chuyên viên Xúc tiến thương mại - điện thoại: 0983.922.072. UBND tỉnh Long An trân trọng kính mời./

Giấy mời tham dự Hội chợ Công Thương khu vực ĐB Sông Cửu Long

Công văn mời tham dự Hội chợ Công Thương ĐB Sông Cửu Long