Mời Doanh nghiệp tham dự “Hội chợ và Triển lãm Hàng hải Quốc tế Pakistan”

Hội chợ và Triển lãm Hàng hải Quốc tế Pakistan (PIMEC) được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Hàng hải, Chính phủ Pakistan với sự hỗ trợ hậu cần của Hải quân Pakistan. Hội chợ nhằm thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải với mục tiêu thúc đẩy Kinh tế Xanh. Đến với Hội chợ, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp uy tín của Pakistan trong lĩnh vực hàng hải.

Thời gian: 03 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Karachi. Trong khuôn khổ Hội chợ còn có Hội nghị Hàng hải Quốc tế mang chủ đề Kinh tế Xanh với sự tham gia của các chuyên gia Hàng hải Quốc tế.

Trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải tham gia Hội chợ và xây dựng gian hàng tại Hội chợ.

Thông tin chi tiết về Hội chợ: website: www.pimec.gov.pk

Đầu mối liên hệ: Giám đốc PIMEC: +92-51-20062349 hoặc + 92-300-9258487, Fax: 92-51-9261968, email: pimec@paknavy.gov.pk.