VINH DANH NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2022

Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trải qua một hành trình dài và mang lại những kết quả tích cực. Sau 9 tháng phát động và triển khai,  172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm đã được công nhận đạt THQG Việt Nam.

Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 đã mang lại những giá trị tích cực trong công cuộc mang lại giá trị - sự bảo chứng về uy tín và chất lượng cho các doanh nghiệp Việt Nam, tự tin vươn mình ra thị trường quốc tế.

Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình địa chính trị bất ổn trên thế giới đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kỳ xét chọn THQG lần thứ 8 năm 2022 tiếp tục thu hút được sự quan tâm tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các ngành nghề lĩnh vực khác nhau trên cả nước.

Triển khai Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG), Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai công tác xét chọn sản phẩm đạt THQG lần thứ 8 năm 2022, sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn theo quy định, ngày 29 tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Hội đồng THQG Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BCT về việc công nhận các sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2022. 

Đây cũng là năm ghi nhận số lượng doanh nghiệp và số lượng sản phẩm đạt THQG tăng với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, tăng 48 doanh nghiệp so với năm 2020 (124 doanh nghiệp). Số lượng các doanh nghiệp mới tham gia Chương trình có sản phẩm đạt THQG cũng tăng mạnh với 64 doanh nghiệp, chiếm 37,2% trên tổng số Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG. 

Họp báo giới thiệu và công bố thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia 2022

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập hóa toàn cầu, các doanh nghiệp THQG vẫn tăng trưởng và phát triển vững mạnh. Hầu hết các doanh nghiệp đều duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu. Những đóng góp của các doanh nghiệp đạt THQG vào nền kinh tế Việt Nam là vô cùng to lớn.