Mời tham gia Hội chợ Công Thương khu vực ĐBSH - Bắc Ninh 2022

1. Mục tiêu:

- Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh 2022 được tổ chức qui mô cấp vùng, nhằm giới thiệu những thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi của các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, hợp tác liên doanh liên kết, phát triển thị trường, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương.

2. Quy mô: Dự kiến khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 250 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

3. Thời gian: Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022

4. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Ngành hàng: Các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại có thế mạnh của các địa phương: Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống, hàng tiêu dùng chất lượng cao…

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật.

7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia

- Ưu tiên các doanh nghiệp, HTX sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm làng nghề của Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố.

- Các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

8. Chi phí:

- Giá gian hàng tiêu chuẩn dự kiến: 7.000.000đ/gian, trong đó:

+ Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ: Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng (3.500.000 đồng /01 gian hàng) nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng/01 đơn vị tham gia.

+ Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia Hội chợ: Doanh nghiệp phải đóng 50% chi phí thuê gian hàng (3.500.000 đồng /01 gian hàng); tự túc các chi phí vận chuyển, ăn, nghỉ, đi lại…

(Lưu ý : Mức hỗ trợ trên áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam; không áp dụng với các đối tượng khác)

9. Các nghĩa vụ khi tham gia Hội chợ: Các doanh nghiệp, tổ chức khi tham gia Hội chợ phải hoàn thành hồ sơ đăng ký, các nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và quy định của Ban tổ chức Hội chợ.

10. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia Hội chợ:

- Bản đăng ký tham gia Hội chợ (đính kèm);

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tham gia Hội chợ (đính kèm);

- Báo cáo kết quả tham gia Hội chợ (đính kèm).

11. Thời hạn đăng ký tham gia:  Trước ngày 20/11/2022

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 6 Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0222)3826.876;  Email: ttxtdttmdl@bacninh.gov.vn

Người liên hệ: Mr Mạnh (0833.439.333); Ms Huyền (0983.316.181).