Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Lào và Thái Lan

Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-BCT ngày 15/4/2022 về việc điều chỉnh đề án và phê duyệt đề án bổ sung đợt 1 Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Lào và Thái Lan cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu:

Đoàn giao dịch thương mại tại Lào và Thái Lan cho các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm tạo điều kiện và cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có nhiều tiềm năng xuất khẩu tăng cường hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ…tiêu biểu của doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ vào khu vực mậu dịch tự do Asean.

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, đưa những sản phẩm của các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung tìm kiếm đối tác, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vào thị trường Lào, Thái Lan; Tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp để tiến tới ký kết các Biên bản hợp tác tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp hai bên; kết nối và đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối hàng hóa tại Lào và Thái Lan, trọng tâm là tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt và Mukdahan.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa để có phương án đầu tư bao bì mẫu mã và sản xuất chủng loại hàng hóa phù hợp.

2. Quy mô: Chương trình dự kiến gồm 31 doanh nghiệp trong khu vực Bắc Trung Bộ và hơn 30 doanh nghiệp tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt – nước CHDCND Lào, tỉnh Mukdahan- Vương quốc Thái Lan tham gia.

3. Thời gian: Từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến ngày 01 tháng 10 năm 2022  (Cả thời gian đi và về).

4. Địa điểm: Tại tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt- nước CHDCND Lào và tỉnh Mukdahan- Vương quốc Thái Lan

5. Ngành hàng: Nông sản, thủy hải sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm…

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại trong khu vực Bắc Trung Bộ, được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đảm bảo chất lượng và mẫu mã, có khả năng cạnh tranh và năng lực xuất khẩu ổn định sang thị trường Lào và Thái Lan

8. Chi phí:

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình (Hỗ trợ kinh phí cho 01 đại diện/01 doanh nghiệp tham gia đoàn từ ngân sách chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022):

+ Hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển từ Quảng Bình - Sạ Vẳn Na Khệt- Mukdahan (chiều đi và về) cho các doanh nghiệp được phê duyệt tham gia chương trình;

+ Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội nghị giao thương tại tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và tỉnh Mukdahan - Vương quốc Thái Lan.

- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: Chi phí ăn, nghỉ và các chi phí phát sinh khác (tại Lào, Thái Lan) ngoài nội dung hỗ trợ.

9. Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình:

- Doanh nghiệp nộp các hồ sơ đăng ký tham gia chương trình theo quy định, chấp hành các nội quy của Ban tổ chức Đoàn giao dịch, pháp luật của Việt Nam và nước sở tại;

- Tham gia đầy đủ chương trình của Đoàn giao dịch, chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu, hàng mẫu…để giới thiệu và làm việc với các đối tác tại tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt- nước CHDCND Lào và tỉnh Mukdahan- Vương quốc Thái Lan;

- Sau khi kết thúc chương trình, trong vòng 05 ngày các doanh nghiệp tham gia phải gửi báo cáo kết quả tham gia chương trình về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình.

10. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

          - Bản đăng ký tham gia (theo mẫu);

          - Văn bản cử nhân sự tham gia Đoàn giao dịch thương mại (theo mẫu);

          - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính, đóng dấu đơn vị);

          - Báo cáo kết quả tham gia Đoàn giao dịch thương mại (theo mẫu).

          - Photo Hộ chiếu trang có ảnh và thông tin về hộ chiếu của nhân sự tham gia (hộ chiếu phải còn hiệu lực đến Tháng 5/2023).

11. Thời hạn đăng ký tham gia: Các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đăng ký tham gia đề nghị gửi các hồ sơ về trước ngày 15/9/2022 theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình

Địa chỉ: 59 đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.3796967                 Fax: 0232.3796967.  

Người liên hệ: Ông Nguyễn Hòa Bình  - Trưởng phòng HC-TH và XTTM.

Số điện thoại: 0896.69.69.82               Email: binhnh.sctqb@gmail.com./.