Mời tham gia Khóa đào tạo nâng cao kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2022

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1633/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2022, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương triển khai đề án “Tổ chức đào tạo Nâng cao Kỹ năng kinh doanh cho doanh nghiệp” với nội dung hướng dẫn xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho bộ phận kinh doanh trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công cụ quản lý được sử dụng để đo lường, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức trong hoạt động kinh doanh;

- Cung cấp kiến thức và các phương pháp để áp dụng xây dựng bộ chỉ số KPI cho bộ phận kinh doanh giúp doanh nghiệp triển khai chiến lược kinh doanh thành từng mục tiêu và hành động cụ thể;

- Tạo động lực và tính tập trung cho mục tiêu mỗi cá nhân và cả bộ phận kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp có thể phát huy hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động thương mại của doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

 - Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

+ Hiểu, nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng và áp dụng chỉ số KPI trong bộ phận kinh doanh;

+ Biết cách xây dựng các chỉ số đánh giá thành tích công việc, các chỉ số liên quan đến chỉ tiêu bán hàng, các chỉ số về các chính sách thu nhập, lương, thưởng cho bộ phận kinh doanh.

2. Quy mô tổ chức:

08 lớp đào tạo cho 16 tỉnh thành, dự kiến 15 doanh nghiệp với 40 học viên/1lớp/1 cụm (02 tỉnh)

3. Thời gian: Từ ngày…../…. đến ngày…./…./2022

4. Địa điểm: ……………………………………………………………

5. Ngành hàng: Đa ngành

6. Đối tượng tham gia:

- Tổ chức XTTM tại Trung ương, địa phương và Hiệp hội ngành hàng (gồm Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách xúc tiến thương mại);

- Các doanh nghiệp (ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa), hợp tác xã được thành lập theo quy định hiện hành và thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phân phối (gồm Quản lý, nhân viên ở vị trí phòng Maketing, phòng kinh doanh)

7.  Chi phí:

Đơn vị tham gia chương trình được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí khóa đào tạo.

8.  Các nghĩa vụ khi tham gia chương trình:

- Đăng ký danh sách đúng đối tượng gửi về đơn vị tổ chức đúng hạn;

- Tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ;

- Báo cáo đánh giá hiệu quả của chương trình sau khi kết thúc khóa học (theo mẫu).

9.  Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình:

Bản đăng ký có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị (theo mẫu đính kèm)

10.  Thời hạn đăng ký tham gia:

Từ ngày…../….. đến ngày …./…../2022

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

- Địa chỉ: 193 Vĩnh hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Người liên hệ: Bà Trương Thị Minh

- Điện thoại: 098.360.3465/  Email: binhminhktdn@gmail.com.

Lưu ý: Đối tượng đăng ký không thuộc các đơn vị tại mục 6 sẽ không nhận được hỗ trợ./.