Mời đồng hành cùng Lễ công bố sản phẩm đạt THQG 2022

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình THQG năm 2022, Hội đồng Thương hiệu quốc gia chỉ đạo Ban Thư ký Chương trình - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022 dự kiến vào tháng 11 năm 2022 được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Chương trình Lễ công bố THQG qua các kỳ đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến tham dự biểu dương, động viên và trao Biểu trưng THQG cho các Doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biểu, đáp ứng các tiêu chí của Chương trình. Chương trình luôn thu hút sự quan tâm theo dõi và tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các đoàn ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài, các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo công chúng.

Ban Thư ký Chương trình trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng Chương trình Lễ công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022. Sự tham gia của Quý Doanh nghiệp không những làm nên thành công của Chương trình mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, giới thiệu thương hiệu sản phẩm của Doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Để các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Công bố diễn ra thành công, Ban Thư ký Chương trình - Cục Xúc tiến thương mại giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương là đơn vị trực tiếp thương thảo, ký kết các hợp đồng quảng cáo truyền thông và chịu trách nhiệm thực hiện các quyền lợi đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia quảng cáo tuyên truyền; chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chi tiết trong têp đính kèm sau đây