Mời tham gia lớp tập huấn “Quản trị kinh doanh thúc đẩy xúc tiến thương mại” tại Hải Phòng và Nam Định

Thực hiện Hợp đồng số 35/2022/XTTM-DNTN ngày 30 tháng 8 năm 2022 đã được Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương ký với Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam sẽ tổ chức lớp “Quản trị kinh doanh thúc đẩy xúc tiến thương mại”, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: Trang bị cho một số doanh nghiệp, hợp tác xã những chỉ dẫn sáng tạo, những công cụ, kỹ thuật có thể nhằm giúp người học thoát khỏi bế tắc, tìm hướng đi và cuối cùng là có các kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh thúc đẩy xúc tiến thương mại.

2. Quy mô: Tối thiểu 15 đơn vị, dự kiến 60 học viên/1 lớp

3. Thời gian, địa điểm:

- Tại Hải Phòng: Từ ngày 24/9/2022 đến ngày 26/9/2022 

- Tại Nam Định: Từ ngày 17/9/2022 đến ngày 19/9/2022

4. Đối tượng: Các Doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nam Định và các tỉnh lân cận.

5. Phí tham dự: Miễn phí

6. Các nghĩa vụ khi tham dự lớp đào tạo: Học viên thực hiện đầy đủ các quy định về thời gian, nội dung đào tạo và cung cấp chính xác các thông tin về cá nhân và đơn vị khi được yêu cầu.

Kính mong các Doanh nghiệp, các Hợp tác xã và các Tổ chức xúc tiến thương mại điền thông tin đơn vị, cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần theo bản đăng ký mẫu kèm theo công văn này. Bản đăng ký có chữ ký và đóng dấu đỏ của đơn vị xin gửi bản cứng về địa chỉ: Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam số 5, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Số Điện thoại : 0982953769. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Thi, số điện thoại: 0987520419; Email daoaithi93@gmail.com hoặc hhdoanhnhanvn@yahoo.com.vn để được hỗ trợ.