Thông báo Tuyển dụng Tư vấn cá nhân hỗ trợ kỹ thuật Hợp phần 3 Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade)

Cục Xúc tiến thương mại hiện có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn cá nhân hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các hoạt động liên quan tới Hợp phần 3 - Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021. Cụ thể như sau:

          - Tư vấn trong nước thực hiện các nhiệm vụ sau: 1) “Đánh giá các đề xuất ý tưởng (Đề xuất sơ bộ - Concept notes) theo tiêu chí của Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh - GT09HP3”; 2) “Đánh giá các đề xuất Tiểu dự án (Đề xuất chi tiết) theo tiêu chí của chương trình đổi mới và cạnh tranh – GT11HP3” và 3) “Viết báo cáo hoàn thành đánh giá các đề xuất tiểu dự án theo tiêu chí của chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – GT13HP3”.

          - Tư vấn quốc tế thực hiện các nhiệm vụ sau: 1) “Đánh giá các đề xuất ý tưởng (Đề xuất sơ bộ - Concept notes) theo tiêu chí của Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – GT10HP3” và 2) “Đánh giá các đề xuất Tiểu dự án (Đề xuất chi tiết) theo tiêu chí của chương trình đổi mới và cạnh tranh – GT12HP3”.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu được đính kèm ở phụ lục.

          Chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ bằng Tiếng Anh gửi về địa chỉ:

Cục XTTM tại Số 20, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội,

hoặc gửi về địa chỉ email hp3.swisstrade@vietrade.gov.vn; và duan3.vietrade@gmail.com.

Tiêu đề hồ sơ: Tuyển chọn [Tên vị trí] Hợp phần 3 Dự án SwissTrade.

Hồ sơ bao gồm:

          - Thư bày tỏ quan tâm và mức phí tư vấn;

          - Sơ yếu lý lịch khoa học (CV);

          Thời hạn nhận hồ sơ: ngày 25 tháng 08 năm 2022.