Cần tìm doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể cung cấp quần áo theo yêu cầu

Các kiểu mẫu thiết kế của quần áo mà doanh nghiệp cần cung cấp từ size XS cho đến size L 

Số lượng mẫu mã quần áo sẽ được tăng dần sau khi doanh nghiệp nhận được hàng hoá và đánh giá chất lượng hàng hoá từ các nhà cung cấp từ Việt Nam 

Thông tin các mẫu quần áo doanh nghiệp nước ngoài cần cung cấp

https://docs.google.com/document/d/1TsAS5xeAKTKTElmnxZu0DV0JhJXAZLsN/edit?usp=sharing&ouid=109735035035250802396&rtpof=true&sd=true


Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp quần áo theo yêu cầu từ khách hàng vui lòng liên hệ:
Cục Xúc tiến thương mại (Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu);
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Người liên hệ: Anh Nguyễn Mạnh Quân (điện thoại: 0946138668; email: ketnoigiaothuong@gmail.com; quannm.vietrade@gmail.com).