Tuyển dụng Đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông cho sự Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade) Gói thầu GT05HP3

Để hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại thực hiện các hoạt động liên quan tới Hợp phần 3 - Dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021, Cục Xúc XTTM hiện có nhu cầu tuyển dụng một đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông cho sự Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án SwissTrade gói thầu GT05HP3 để chuẩn bị các tài liệu truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu được đính kèm ở phụ lục.

          Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông trong nước có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ gửi về địa chỉ email duan3.vietrade@gmail.com

          Tiêu đề hồ sơ: Tuyển chọn [Tên vị trí] Hợp phần 3 Dự án SwissTrade.

          Hồ sơ bao gồm:

          - Hồ sơ năng lực công ty (CV);

          - 02 hợp đồng và sản phẩm tương tự mà đơn vị đã thực hiện;

          - Bảng báo giá.

          Thời hạn nhận hồ sơ: muộn nhất ngày 28 tháng 04 năm 2022./.

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ

Xây dựng tài liệu truyền thông và tổ chức quảng bá cho Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh

Thuộc Hợp phần 3 Dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade).

Số gói thầu: GT05HP3

 

1. Giới thiệu

            Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam” viết tắt là Dự án SwissTrade do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2021 đến 2024. Mục tiêu chung của dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển thương mại, các cơ chế hợp tác công tư, và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu năng động để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỉ lệ đói nghèo tại Việt Nam. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Công Thương. Cơ quan quản lý dự án gồm SECO và Bộ Công Thương. Các đối tác đồng triển khai dự án gồm có Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM)

            Cục XTTM là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về sự phát triển của ngành công nghiệp và thương mại thông qua xúc tiến thương mại và đầu tư. Cục XTTM được giao quản lý và triển khai Hợp phần 3 của dự án SwissTrade là xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ Đổi mới và Cạnh tranh (gọi tắt là chương trình ICG). Hợp phần này nhằm mục đích tăng cường hiệu quả cung cấp dịch vụ liên quan đến xuất khẩu của các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động thông qua các sáng kiến (là các Tiểu Dự án) được Dự án tài trợ kinh phí để triển khai thực hiện. 

Với mục tiêu truyền thông về dự án SwissTrade và quảng bá rộng rãi chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh tới các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh tiềm năng trên toàn quốc, Cục XTTM tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông cho Hợp phần 3 Dự án SwissTrade và xây dựng tài liệu truyền thông, quảng bá cho chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh. Cụ thể như sau:

2. Mục tiêu công việc

            + Thiết kế và in ấn các ấn phẩm dưới dạng tờ gấp/Tờ rơi với hình thức bắt mắt và bố cục hợp lý, nội dung giới thiệu những thông tin chính của Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh, biểu đồ thời gian và cách thức hoạt động của chương trình.   

+ Biên tập nội dung trên các kênh thông tin của Hợp phần 3 Dự án theo các sự kiện.

+ 01 phóng sự để giới thiệu Hợp phần 3 Dự án và sự kiện Khởi động.

+ 02 bài báo chuyên sâu trên các báo Việt Nam.

3. Phạm vi công việc

3.1. Nhiệm vụ của Đơn vị cung cấp dịch vụ
            + Nghiên cứu các tài liệu về dự án SwissTrade, các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSOs) và doanh nghiệp
            + Phối hợp chặt chẽ với Tổ chuyên trách thực hiện Hợp phần 3 Dự án SwissTrade - Cục XTTM, các đối tác và đơn vị tham gia để chắt lọc, tổng hợp nội dung cho các phóng sự, bài báo và thiết kế tờ rơi.

            + Quay phóng sự và đăng lên 01 đài để giới thiệu về Hợp phần 3 và Sự kiện Lễ Khởi động.

+ In ấn phẩm, đảm bảo có sản phẩm mẫu để kiểm tra chất lượng trước khi in số lượng lớn

            + Sau khi sự kiện diễn ra, biên tập bài viết để đăng lên trang thông tin của Cục XTTM và Hợp phần 3 Dự án.

3.2 Các kết quả đầu ra

            + Phóng sự với nội dung chi tiết và lôi cuốn người xem, có sức lan tỏa để quảng bá và giới thiệu được đầy đủ, tổng quan về Hợp phần 3 đến với các đối tượng mục tiêu.

+ Ấn phẩm dưới dạng tờ gấp để giới thiệu những thông tin chính của Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh, biểu đồ thời gian và cách thức hoạt động của chương trình đáp ứng những tiêu chí sau:

                        - Bố cục gọn gàng, hợp lý với thiết kế và màu sắc hấp dẫn, bắt mắt để dễ thu hút độc giả là các BSOs và các doanh nghiệp

                        - Đảm bảo nội dung ngắn gọn, xúc tích, truyền tải được đầy đủ thông tin, gói gọn trong khuôn khổ của ấn phẩm

            + Bài viết đăng lên website của Cục XTTM có nội dung đầy đủ, xúc tích, ngôn ngữ chính xác, đảm bảo mang được tất cả các thông tin về Dự án và Chương trình

            4. Khung thời gian dự kiến

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Chịu trách nhiệm bởi

1

Nghiên cứu tài liệu, xây dựng nội dung cho các công việc

Tháng 4/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ

2

Quay phóng sự giới thiệu Hợp phần 3 và sự kiện Lễ Khởi động

Tháng 5/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ

3

Trao đổi thống nhất với Tổ chuyên trách của Vietrade để hoàn thiện thiết kế tờ rơi

Tháng 5/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ và Vietrade

4

In và gửi mẫu

Tháng 5/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ

5

Bàn giao ấn phẩm

Muộn nhất 15/05/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ

6

Gửi bài viết viết đăng lên website của Cục

Ngay sau khi sự kiện kết thúc

Đơn vị cung cấp dịch vụ

 

5. Yêu cầu tuyển dụng nhà cung cấp dịch vụ

  • Số lượng: 01 đơn vị/tổ chức/công ty có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực truyền thông, xây dựng ý tưởng kịch bản, dựng phim và sản xuất sản phẩm truyền thông, thiết kế video truyền cảm hứng và lan toả thông điệp.
  • Nhân sự của đơn vị cung cấp đủ năng lực và các trang thiết bị máy móc, đạo cụ cần thiết để thực hiện công việc.
  • Phong cách thiết kế sáng tạo, truyền cảm hứng, nghệ thuật và chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp.
  • Cam kết đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện công việc
     

6. Hướng dẫn nộp hồ sơ
Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Thư bày tỏ sự quan tâm gửi kèm hồ sơ năng lực công ty
  • Trình bày về ý tưởng
  • Đề xuất chi phí trọn gói (Báo giá)
  • 02 Sản phẩm đã thực hiện để tham khảo

Bộ hồ sơ đủ mục như trên gửi vào địa chỉ email sau: duan3.vietrade@gmail.com
hoặc gửi trực triếp tới địa chỉ văn phòng Cục Xúc tiến thương mại
Số 20, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 28/04/2022