THÔNG BÁO Tuyển dụng Đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất video giới thiệu Dự án Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade) Gói thầu số GT06HP3

Để hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại thực hiện các hoạt động liên quan tới Hợp phần 3 - Dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021, Cục Xúc XTTM hiện có nhu cầu tuyển dụng một đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông cho sự Lễ khởi động Hợp phần 3 Dự án SwissTrade gói thầu GT07HP3 để chuẩn bị các tài liệu truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Chi tiết Điều khoản tham chiếu được đính kèm ở phụ lục.

          Các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông trong nước có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ gửi về địa chỉ email duan3.vietrade@gmail.com

          Tiêu đề hồ sơ: Ứng tuyển [Sản xuất video] Hợp phần 3 Dự án SwissTrade.

          Hồ sơ bao gồm:

          - Hồ sơ năng lực công ty (CV);

          - 02 hợp đồng và sản phẩm tương tự mà đơn vị đã thực hiện;

          - Bảng báo giá.

          Thời hạn nhận hồ sơ: muộn nhất ngày 28 tháng 04 năm 2022./.

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển đơn vị cung cấp dịch vụ

Xây dựng video quảng bá rộng rãi về Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh – Gói thầu số GT06HP3

Thuộc Hợp phần 3 Dự án chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade).

 

1. Giới thiệu

            Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam” viết tắt là Dự án SwissTrade do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2021 đến 2024. Mục tiêu chung của dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển thương mại, các cơ chế hợp tác công tư, và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu năng động để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỉ lệ đói nghèo tại Việt Nam. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Công Thương. Cơ quan quản lý dự án gồm SECO và Bộ Công Thương. Các đối tác đồng triển khai dự án gồm có Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM)

            Cục XTTM là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về sự phát triển của ngành công nghiệp và thương mại thông qua xúc tiến thương mại và đầu tư. Cục XTTM được giao quản lý và triển khai Hợp phần 3 của dự án SwissTrade là xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ Đổi mới và Cạnh tranh (gọi tắt là chương trình ICG). Hợp phần này nhằm mục đích tăng cường hiệu quả cung cấp dịch vụ liên quan đến xuất khẩu của các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động thông qua các sáng kiến (là các Tiểu Dự án) được Dự án tài trợ kinh phí để triển khai thực hiện. 

Với mục tiêu truyền thông về dự án SwissTrade và quảng bá rộng rãi chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh tới các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh tiềm năng trên toàn quốc, Cục XTTM tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất một (01) video clip giới thiệu về dự án SwissTrade và một (01) video clip giới thiệu về Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh để làm tài liệu truyền thông trong các hoạt động và sự kiện trong suốt thời gian triển khai dự án sắp tới.

 

2. Mục tiêu công việc

  + 01 video ngắn 05-06 phút chất lượng cao, hấp dẫn, truyền cảm hứng cho các đơn vị, cơ quan trực thuộc Bộ Công thương, Cục XTTM và các đối tác là các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSOs), các doanh nghiệp và các bên liên quan của dự án hiểu được tổng quan về dự án SwissTrade và các hoạt động của dự án nói riêng và hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói chung tại Việt Nam.

+ 01 video ngắn 05-06 phút chất lượng cao, hấp dẫn, truyền cảm hứng cho đối tác là các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSOs), các doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia trong hệ sinh thái xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu về những thông tin chính của Chương trình Hỗ trợ đổi mới và cạnh tranhnhằm khích lệ họ tham gia hưởng ứng thư mời kêu gọi viết đề xuất dự án để nhận tài trợ của chương trình.

3. Phạm vi công việc

3.1. Nhiệm vụ của Đơn vị cung cấp dịch vụ
            - Nghiên cứu các tài liệu về dự án SwissTrade, các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSOs) và doanh nghiệp
            - Phối hợp chặt chẽ với Tổ chuyên trách thực hiện Hợp phần 3 Dự án SwissTrade - Cục XTTM, các đối tác và doanh nghiệp tham gia để xây dựng kịch bản, cốt truyện, lời thoại
            - Chuẩn bị bộ tài liệu với nội dung, kịch bản phù hợp với mục tiêu, kết quả mong đợi của điều khoản tham chiếu (ĐKTC) và gửi cho Tổ chuyên trách Dự án ít nhất 7 ngày trước khi ghi hình.
            - Trao đổi và phối hợp với Tổ chuyên trách Dự án – Cục XTTM để chọn lựa ra địa điểm quay cụ thể, thời gian và đối tượng diễn viên tham gia, đảm bảo có sự đồng thuận của nhân vật tham gia xuất hiện ở video
            - Xử lý và chỉnh sửa cảnh quay, minh hoạ để biên tập thành video chuyên nghiệp, hoàn thiện video theo yêu cầu dự án tới khi phê duyệt.

3.2 Các kết quả đầu ra

02 video ngắn dưới 06 phút giới thiệu tổng quan về dự án SwissTrade và giới thiệu về Chương trình hỗ trợ đổi mới và cạnh tranh đáp ứng tiêu chí sau:
            - Bố cục hấp dẫn, bắt kịp xu hướng về truyền thông, truyền đạt đúng mục tiêu và nội dung theo ĐKTC, rõ ràng và ngắn gọn phù hợp với các doanh nghiệp và BSOs

            - Chất lượng Full HD (1920 x 1080 pixel), độ phân giải cao, tỷ lệ khung hình 16:9 và phù hợp cho các nền tảng mạng xã hội (Youtube, Facebook, LinkedIn…), có phụ đề tiếng Anh và Việt
            - Âm nhạc sử dụng phải có bản quyền phát sóng trên website và đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, không giới hạn thời gian và không gian.
            - Video tuân thủ nguyên tắc về truyền thông và luật bản quyền và sở hữu trí tuệ

4. Khung thời gian dự kiến

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Chịu trách nhiệm bởi

1

Nghiên cứu tài liệu, xây dựng kịch bản

Tháng 4/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ

2

Trao đổi thống nhất với Tổ chuyên trách của Vietrade để thống nhất kịch bản

Tháng 5/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ và Vietrade

3

Thực hiện ghi hình, dựng hình đảm bảo theo đúng kịch bản phê duyệt

Tháng 5/2022

Đơn vị cung cấp dịch vụ

4

Bàn giao sản phẩm video

Trước khi sự kiện bắt đầu (dự kiến vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2022)

Đơn vị cung cấp dịch vụ

 

5. Yêu cầu tuyển dụng nhà cung cấp dịch vụ

  • Số lượng: 01 đơn vị/tổ chức/công ty có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vựa truyền thông, xây dựng ý tưởng kịch bản, dựng phim và sản xuất sản phẩm truyền thông, thiết kế video truyền cảm hứng và lan toả thông điệp.
  • Nhân sự của đơn vị cung cấp đủ năng lực và các trang thiết bị máy móc, đạo cụ cần thiết để thực hiện công việc.
  • Phong cách làm phim sáng tạo, truyền cảm hứng, nghệ thuật và chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp.
  • Cam kết đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện công việc
     

6. Hướng dẫn nộp hồ sơ
Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Thư bày tỏ sự quan tâm gửi kèm giới thiệu và hồ sơ năng lực
  • Trình bày về ý tưởng xây dựng video
  • Đề xuất chi phí trọn gói (Báo giá)
  • Sản phẩm đã thực hiện để tham khảo

Bộ hồ sơ đủ mục như trên gửi vào địa chỉ email sau: duan3.vietrade@gmail.com
hoặc trực triếp tới địa chỉ văn phòng Cục Xúc tiến thương mại
Số 20, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 28/04//2022