Lễ khởi động Tuần lễ THQG Việt Nam và Diễn đàn THQG Việt Nam 2022

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (THQG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 và giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai, nhằm mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia hàng hóa, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Với ý nghĩa đó, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam.

Để chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam năm 2022, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia 2022 từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 trên phạm vi cả nước.  

Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thời gian: 13:30 -17:00, thứ Tư, ngày 20 tháng 04 năm 2022.

- Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội - Số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

- Hình thức:  Hybrid (kết hợp trực tiếp và trực tuyến)

- Thành phần: Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì, cùng các đại biểu được mời tham dự gồm:

+ Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức XTTM trong nước và quốc tế; các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế;

+ Mạng lưới các hội người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia kinh tế, giảng viên người Việt ở nước ngoài;

+ Cộng đồng doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam);

+ Các cơ quan báo, đài truyền thanh, truyền hình…

- Nội dung:

+ Lễ khai mạc Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2022;

+ Diễn đàn Quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022 với chủ đề “Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa”. Nội dung chương trình tại tài liệu đính kèm.

Diễn đàn Thương hiệu quốc gia Việt Nam là hoạt động thường niên quan trọng được tổ chức nhằm tăng cường nhận biết trong đại chúng và cộng đồng doanh nghiệp về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, đồng thời giúp trang bị thêm kiến thức cho cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 39347628 (Máy lẻ: 70, 71, 72, 73, 76, 77)
Email: thqg@vietrade.gov.vn