Cục XTTM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2022, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021 là năm đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, hoạt động kinh doanh, song lĩnh vực công nghiệp và thương mại vẫn đạt được những kết quả ấn tượng, trở thành điểm sáng của nền kinh tế trong năm 2021. Những kết quả tích cực của Ngành Công Thương trong năm qua có một phần đóng góp quan trọng của công tác xúc tiến thương mại (XTTM).

Trong năm 2021, Cục XTTM đã trực tiếp triển khai, hướng dẫn, phối hợp các địa phương tổ chức trên 1.000 hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên cả nước, hàng triệu phiên giao thương trực tuyến, hỗ trợ hàng triệu lượt doanh nghiệp thực hiện XTTM trực tuyến. Bên cạnh đó, việc tham gia hoặc tổ chức các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế cũng được Cục tổ chức trên môi trường số. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các Bộ ngành, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các tổ chức XTTM và của cả cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động XTTM đã chuyển đổi mạnh mẽ, thích ứng với điều kiện mới, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối, khai thác thị trường xuất khẩu, qua đó góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu góp phần phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thường mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Cục XTTM trong thời gian qua. Cục XTTM đã thực hiện đúng và xuất sắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc đổi mới phương thức XTTM, xây dựng các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác XTTM …đã có những thành công và ghi nhận nhất định. Trong năm 2022, để tận dụng có hiệu quả cơ hội mới, công tác XTTM phải có sự chuẩn bị tốt và chủ động theo hướng sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi cho XTTM, đề xuất, tham mưu cơ chế quản lý nhà nước về XTTM, cơ chế phối hợp trong công tác XTTM giữa các Bộ, ngành, địa phương, tạo sự thống nhất trong quản lý XTTM trên cả nước, địa phương tránh chồng chéo, trùng lắp để nâng cao hiệu quả XTTM;

Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại theo hướng chú trọng các chương trình xúc tiến thương mại trung và dài hạn đối với một số ngành hàng xuất-nhập khẩu chủ lực, thị trường xuất-nhập khẩu có trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn; phối hợp, lồng ghép hoạt động xúc tiến xuất khẩu ở Trung ương với địa phương, khai thác hiệu quả cơ hội do FTA mang lại; Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc một số thị trường nhất định;

Triển khai có chất lượng Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” như một bàn đạp thay đổi về chất trong việc đổi mới phương thức XTTM phù hợp với bối cảnh mới, coi chuyển đổi số trong XTTM là yếu tố động lực giúp nâng cao hiệu quả công tác XTTM;

Ba là, phối hợp với Cục XNK, các vụ thị trường ngoài nước, thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các đơn vị liên quan nghiên cứu và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến nhập khẩu các nguyên, vật liệu, đầu vào phục vụ cho sản xuất trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh đến chiếm lĩnh những khâu tạo giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu;

Bốn là, tiếp tục ưu tiên các chương trình nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, tổ chức xúc tiến thương mại, đẩy mạnh Chương trình tư vấn, cung cấp thông tin cho địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất - nhập khẩu, tạo cơ hội cho doanh nghiệp cập nhật thông tin thị trường làm cơ sở phát triển và hoàn thiện sản phẩm sẵn sàng cho xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường và yêu cầu của người tiêu dùng trên thế giới;

Năm là, từng bước thiết lập và vận hành có hiệu quả hạ tầng “cứng” và “mềm” dùng chung cho hoạt động XTTM cả nước như Trung tâm Xúc tiến thương mại quốc tế Hà Nội, Hệ sinh thái XTTM số, Hệ thống Cơ sở dữ liệu chuyên ngành XTTM...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng tin tưởng rằng, Cục XTTM sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là trung tâm, định hướng cho hệ thống các cơ quan, tổ chức XTTM của Việt Nam trong năm tới, hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp cả nước trong công tác XTTM.

Thay mặt Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục XTTM, Cục trưởng Vũ Bá Phú phát biểu cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Cục XTTM tiếp thu và nghiên cứu vận dụng có hiệu quả vào công tác XTTM của Cục XTTM trong thời gian tới. Tập thể Cục XTTM cùng phát huy những thế mạnh đã có, đồng lòng, đồng sức vượt qua thách thức và vững vàng, sẵn sàng chào đón năm 2022 với nhiều thắng lợi mới, thành công mới.