Lễ Phát động - Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Việt Nam Grand Sale 2021

Chương trình nhằm tăng cường xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, thực hiện các giải pháp để triển khai đồng bộ, linh hoạt các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam