Tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, cung cấp một số mặt hàng cho nhà nhập khẩu Italy

Hiện nay, một số nhà cung cấp cho các chuỗi siêu thị tại Italy (doanh số hàng năm gần 1 tỷ USD) có nhu cầu tìm đối tác Việt Nam có thể sản xuất và cung cấp một số loại hàng hóa với tiêu chuẩn như tài liệu đính kèm.

Quý Doanh nghiệp có khả năng sản xuất và cung cấp các mặt hàng đáp ứng được các tiêu chuẩn nêu trên vui lòng đăng ký liên kết dưới đây:

https://event.vietrade.gov.vn/matchingitaly

Thông tin liên hệ:

Anh Nguyễn Tuấn Vũ, Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương
Điện thoại: 0936582237
Email: vunt@vietrade.gov.vn/ vunt226@gmail.com

 

Thông tin chi tiết về sản phẩm và các tiêu chuẩn:

List of products