Nhà Nhập Khẩu Thực Phẩm Khô Israel Tìm Nhà Cung Cấp Một Số Mặt Hàng

Phòng Thương mại Châu Á - Israel thông báo về một đề nghị nhập khẩu thực phẩm khô từ một nhà nhập khẩu lớn của Israel và mong muốn tìm kiếm giá tốt nhất cho đơn hàng sau:

Số lượng: 1 container cho mỗi mặt hàng

- Dấm gạo trắng 500ml (WHITE RICE VINEGAR 500 ml);

- Rượu nấu ăn 500ml (MIRIN SAUCE 500 ml);

- Nước cốt dừa cô đặc 20-22%, 400 gm (COCONUT CREAM 20-22% 400 gm);

- Nước cốt dừa cô đặc 20% đóng hộp 1000 ml (COCONUT CREAM 20% packed in 1000 ml);

- Nước dừa 5-7% đóng hộp 400 gm (COCONUT LIQUID 5-7% packed in 400 gm);

- Nước cốt dừa 17-19% đóng hộp các tông 1000ml (COCONUT MILK 17-19% packed in carton of 1000 ml)

- Nước cốt dừa 17-19% đóng hộp các tông 250 ml (COCONUT MILK 17-19% packed in carton of 250 ml)

- Bún khô (mỳ khô) 1mm 400gm (RICE STICK 1 mm 400 gm)

- Bún khô (mỳ khô) 5mm 400 gm (RICE STICK 5 mm 400 gm)

- Bột chiên xù đóng gói 1kg (PANKO packed in 1 kg)

Thông tin liên hệ đầu mối Israel:

Bà Liron Urman, Giám đốc điều hành Phòng thương mại Israel - Châu Á 

- Điện thoại: 972-545637271

- Email: gm@israel-asia.org

- Địa chỉ: Industry House, Hamered 29 Tel Aviv