Doanh nghiệp Chiết Giang cần tìm đối tác hợp tác xuất khẩu đi EU

Ly và vỏ chai rượu (hình ảnh kèm theo). Bộ 2 ly và 4 ly, chi tiết cụ thể đề nghị liên hệ cụ thể với đối tác.

Liên hệ: 

Ms: Shelly Yuan

Điện thoại: +8613606715771

Email: shellyyuan@sea-win.com.cn