Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác kinh doanh trong sản xuất thức ăn gia súc

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác kinh doanh nhập khẩu DDGs  (Distiller’s dried grains with solubles) - phụ phẩm của ngành sản xuât cồn từ hạt ngũ cốc và các loại thức ăn chăn nuôi gia súc (animal protein/feeds for feedstock production).

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị liên hệ trực tiếp tới:

Mr. Anthony Onwugbenu

Tel: (516)-939-2920

Fax: (516)-570-3720

Email:info@bridgepathway.com

Website:www.bridgepathway.com

Hoặc: Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York; Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn