Mời tham gia tập huấn về xây dựng thương hiệu và kỹ năng kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk sẽ thực hiện đề án Tổ chức lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu và kỹ năng kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và kỹ năng kinh doanh để nâng cao  hiệu quả kinh doanh tăng doanh số bán hàng.

Tăng năng lực cạnh tranh trong kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo nền tảng để hỗ trợ doanh nghiệp có thể nắm giữ được thị phần trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.

2. Thời gian dự kiến: 28/4/2021 (01 ngày)

3. Địa điểm: Elephants Hotel - 142 Phan Chu Trinh, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành

5. Quy mô dự kiến: 70 học viên

6. Chi phí:

- Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia chương trình: miễn phí 100% chi phí tham gia lớp học;

- Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia chương trình: Chi phí đi lại, ăn ở của doanh nghiệp ( nếu có).

7. Mẫu tham gia chương trình: file đính kèm

8. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 27/4/2021

          Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk

49 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 02623. 641888                  Fax: 02623.807 888

- Người liên hệ: Nguyễn Thị Hằng         Điện thoại: 093.3146 696 - Email:nguyenhang2828@gmail.com