Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 - 31/10/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 26/10 - 31/10/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận SDBS
Công ty TNHH Nichino Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty TNHH dinh dưỡng Nutricare Chi tiết  
Công ty TNHH Sơn Kova Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh và Em Chi tiết