Mời tham gia khóa tập huấn đưa nông sản vào siêu thị tại Nghệ An

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019; Hợp đồng số 134/2020/XTTM-NGHEAN ngày 20/11/2020 giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Khóa tập huấn đưa nông sản vào siêu thị, nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

Giúp các cán bộ quản lý, cán bộ doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản tham gia chương trình hiểu rõ các quy định, tiêu chuẩn cung ứng nông sản, kỹ năng kinh doanh, cách thức tham gia vào hệ thống siêu thị.

Tư vấn giải pháp cải thiện điều kiện sản xuất, chất lượng để đủ tiêu chuẩn bán hàng vào siêu thị.

Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình thủ tục đưa hàng vào các điểm bán thuộc hệ thống siêu thị.

Giúp các doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản nắm bắt cách thức nghiên cứu thị trường, tạo dựng hình ảnh sản phẩm; chính sách truyền thông, khuyến mãi, hậu mãi cho sản phẩm.

2. Thời gian: Thứ 6 và Thứ 7, ngày 4-5/12/2020

3. Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

4. Diễn giả: Chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, tiếp cận, cung cấp sản phẩm nông sản vào hệ thống siêu thị và các kênh bán lẻ hiện đại.

5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia: Gửi bản gốc Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm) có đóng dấu xác nhận của đơn vị.

7. Chi phí:

- Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo và được cung cấp tài liệu phục vụ cho khóa học.

- Các chi phí khác như: Chi phí đi lại, chi phí thuê phòng ở,… khi tham gia khóa học học viên phải tự túc.

8. Thời gian đăng ký tham gia: Hạn cuối trước 17h00, thứ Tư, ngày 2/12/2020.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An kính mời các đơn vị quan tâm cử đại diện tham dự.

 Mọi thông tin chi tiết, liên hệ tại:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

 - Địa chỉ: Số 16, đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

 - Người liên hệ:

Anh Dương Mạnh Hùng;SĐT: 0942.393.062; Email: duongmos4@gmail.com

Chị Lê Thị Lan Hương; SĐT: 0904921212; Email: lethilanhuong09@gmail.com.