Mời tham gia Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2020

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Hội chợCông thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2020 với các nội dung chi tiết như sau

1. Mục tiêu:

         Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và cả nước thúc đẩy giao thương, quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa, mở rộng hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

2. Quy mô: trên 200 gian hàng và trên 100 doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia.

3. Thời gian: từ ngày 03-09 tháng 12/2020.

4. Địa điểm: Công viên Trung tâm, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

5. Ngành hàng: Tổng hợp đa ngành hàng, đa lĩnh vực, là hàng hoá có chất lượng, được phép lưu thông trên thị trường

6. Đối tượng tham gia:Các tổ chức XTTM, Hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

7. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia:

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Các đơn vị tham gia Hội chợ phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại.

8. Chi phí:

          - Giá gian hàng tiêu chuẩn: 6.000.000đ/gian.

          - Hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp tham gia Hội chợ: Hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng nhưng không vượt quá 10.000.000 đồng/1 đơn vị, doanh nghiệp tham gia (hỗ trợ tối đa 03 gian hàng, từ gian hàng thứ 04 trở đi doanh nghiệp nộp đủ 100% kinh phí)

          - Chi phí doanh nghiệp phải chịu khi tham gia Hội chợ: Doanh nghiệp phải đóng 50% chi phí thuê gian hàng. Tự túc các chi phí vận chuyển, ăn, nghỉ, đi lại…

(Ghi chú: Trường hợp các doanh nghiệp đã đăng ký nhưng hủy tham gia Hội chợ vì bất cứ lý do nào sẽ không được hoàn trả chi phí đã nộp).

Lưu ý: Đối tượng hỗ trợ của Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức không thuộc các đối tượng trên không nhận được hỗ trợ phí tham gia gian hàng

9. Các nghĩa vụkhi tham gia chương trình

      - Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Ban Tổ chức. 

        10. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký:

      - Bản đăng ký tham gia hội chợ;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng tham gia Hội chợ;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Báo cáo kết quả tham gia hội chợ;

        11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 01/12/2020

 

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ đăng ký về :

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

      - Địa chỉ: Số 16,đường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

      - Điện thoại: 02383 8722168

      - Email: xttmnghean@gmail.com

      - Người liên hệ: Ông: Dương Mạnh Hùng; ĐT: 0942.393.062

        Bà Trần Thị Vân Anh;  ĐT: 0904425557