Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 - 30/9/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 14/9 - 30/9/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận SDBS
Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Linh Chi tiết  
Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh Hà Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần giải trí Yeah1 Chi tiết  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Đức Chi tiết  
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chi tiết  
Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam Chi tiết  
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV Chi tiết  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Nông Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Việt Á Chi tiết  
Công ty TNHH Shopee Chi tiết  
Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam Chi tiết  
Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Chi tiết