Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 07/9 - 13/9/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 07/9 - 13/9/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận SDBS
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Chi tiết  
Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam Chi tiết  
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí Chi tiết  
Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động Chi tiết  
Công ty TNHH MTV Công nghệ Tin học Viễn Sơn Chi tiết