Mời tham gia Chương trình đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu tại Thanh Hóa

Thực hiện đề án “Đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững” theo Chương trình hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020; Nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu cho các DNNVV tại địa phương, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), Bộ Công Thương tổ chức khóa đào tạo, tập huấn với chủ đề “Đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Tháng 11 năm 2020

2. Địa điểm: tỉnh Thanh Hóa

3. Nội dung: (Chương trình dự kiến gửi kèm)

-  Tập huấn các quy định thị trường, công cụ, nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực cho DNNVV, tổ chức XTTM tiếp cận thị trường xuất khẩu.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách XTTM, nắm bắt cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu.

4. Diễn giả: Các chuyên gia được các tổ chức quốc tế công nhận trong lĩnh vực nâng cao năng lực tiếp cận thị trường xuất khẩu và chuyên gia từ các tổ chức XTTM.

5. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

6. Chi phí tham dự: Miễn phí.

Cục Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời quý Đơn vị tham dự lớp đào tạo trên và gửi đăng ký theo mẫu có xác nhận của Đơn vị (đính kèm) về Cục Xúc tiến thương mại chậm nhất là ngày 28 tháng 10 năm 2020./.