Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 24/8 - 31/8/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 24/8 - 31/8/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận SDBS
Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam Chi tiết  
Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Thương mại Sản xuất XNK Mỹ phẩm Hoàng Hưng Long Chi tiết  
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty TNHH Summit Agro Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Thương mại VHC Chi tiết  
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi tiết  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi tiết