Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 10/8 đến ngày 16/8/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp Xác nhận SDBS
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần M-Mobile Chi tiết  
Công ty TNHH Thương mại VHC Chi tiết  
Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ VUS Chi tiết  
Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Tiếp thị Ứng dụng Thông Thái (Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam) Chi tiết  
Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Bel Việt Nam Chi tiết