Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2020 - 09/8/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 01/8/2020 - 09/8/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Tên Doanh nghiệp XN SDBS
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Thạnh Lộc Chi tiết  
Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ Chi tiết  
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Chi tiết Chi tiết
Chi tiết  
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú Chi tiết  
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận Chi tiết  
Công ty TNHH FMC Việt Nam Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần Con Cưng Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần Bột - Thực phẩm Tài Ký Chi tiết  
Công ty Cổ phần Dayone (Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam) Chi tiết  
Chi tiết  
Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Việt Nam Suzuki Chi tiết  
Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) Chi tiết  
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Tiệp - Công ty Cổ phần Bia Việt Đức - Công ty TNHH Seven Colors Chi tiết  
Công ty TNHH TC Services Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần thực phẩm Đông lạnh Kido Chi tiết  
Công ty  Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam Chi tiết  
Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền thông (phối hợp 45 công ty) Chi tiết  
Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI Chi tiết  
Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina Chi tiết  
Chi tiết