Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 27 - 31.7.2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 27 - 31/7/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Doanh nghiệp XN SDBS
Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) Chi tiết  
Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trang Kim Ngân Chi tiết