Các chương trình khuyến mại được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 26/7/2020

Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp đăng ký thực hiện theo hình thức "Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi" trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trở lên đã được Cục Xúc tiến thương mại xác nhận có thời gian bắt đầu thực hiện khuyến mại trong khoảng từ ngày 20 - 26/7/2020. Chi tiết nội dung các chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam Chi tiết  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi tiết  
Công ty TNHH Seven Color Chi tiết  
Công ty Cổ phần Thương mại Timothy Chi tiết Chi tiết
Công ty TNHH Quảng cáo Trio - Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam Chi tiết  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Orion Vina Chi tiết  
Công ty TNHH Shopee Chi tiết  
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam Chi tiết  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn Chi tiết  
Công ty TNHH Nongshim Việt Nam (Công ty TNHH Above & Beyond Lab) Chi tiết  
Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam Chi tiết