Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân dân

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại trả lời phỏng vấn Truyền hình Nhân dân về Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia - Vietnam Grand Sale 2020. Chi tiết nội dung Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia tại link đi kèm https://bit.ly/kmtt2020