Mời tham gia khóa tập huấn phổ biến kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm tỉnh Đắk Nông

         Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020; Công văn số 20/XTTM-CSXT ngày 19/3/2020 của Ban quản lý Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại - Cục xúc tiến thương mại về việc triển khai, thực hiện Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020.

          Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã, nhãn mác, phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng tìm kiếm thị trường, gia tăng sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông  tổ chức lớp Tập huấn phổ biến kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm tại tỉnh Đắk Nông với những nội dung như sau:

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 23/7/2020 đến ngày 24/7/2020

2. Địa điểm: Tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

3. Nội dung chương trình tập huấn

- Tổng quan về thiết kế phát triển sản phẩm;

- Thiết kế thương hiệu, bao bì, nhãn mác sản phẩm; Quy trình thiết kế sản phẩm; thiết kế gắn với chiến lược thương hiệu;

- Tư vấn cho các doanh nghiệp về chiến lược, kế hoạch phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp;

- Công nghệ thông tin trong thiết kế sản phẩm; Trao đổi thực hành với chuyên gia về thiết kế sản phẩm.

4. Hồ sơ đăng ký lớp tập huấn: Học viên tham gia lớp Tập huấn phổ biến kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm đăng ký theo mẫu tại phục lục (đính kèm).

5. Kinh phí tham gia:

- Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo và được cung cấp tài liệu phục vụ cho khóa học.

- Các chi phí khác như: Chi phí đi lại, chi phí thuê phòng ở,… khi tham gia khóa học học viên phải tự túc.

Với nội dung như trên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông trân trọng thông báo đến quý cơ quan, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký tham gia.

Đề nghị quý đơn vị gửi phiếu đăng ký trước ngày 20/7/2020 theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông

Địa chỉ: Khu hành chính Sùng Đức, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Số ĐT: 0501.2246951 hoặc 0934.789.596 (gặp đ/c Lan Phương); Email: lanphuong.sct@gmail.com./.