Mời doanh nghiệp tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi và nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về nông thôn và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu.

- Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và miền núi nhằm góp phần thực hiện chủ trương đưa hàng Việt về miền núi, biên giới, hải đảo và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; tìm kiếm, mở rộng nhà phân phối sản phẩm.

- Tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn, miền núi được tiếp cận và sử dụng nhiều mặt hàng do các doanh nghiệp trong nước sản xuất và phân phối.

          2. Quy mô: Mỗi phiên chợ tối thiểu 22 gian hàng của 10 doanh nghiệp/đơn vị tham gia.

          3. Thời gian và địa điểm tổ chức.

STT

Tên phiên chợ

Thời gian          tổ chức

Địa điểm

1

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Từ ngày 03 – 05/7/2020

Xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

2

Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Từ ngày 10 -12/7/2020

 

Xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

3

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Từ ngày 17 – 19/7/2020

Xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

STT

Tên phiên chợ

Thời gian tổ chức

Địa điểm

4

Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại xã Đakrông huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Từ ngày 27 - 29/7/2020

 

Xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

4. Hàng hóa tham gia phiên chợ: Là hàng hóa có chất lượng, được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. Các mặt hàng tại phiên chợ là hàng Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp/đơn vị tổ chức các chương trình khuyến mãi khi tham gia phiên chợ.       

5. Đối tượng tham gia và tiêu chí lựa chọn đơn vị tham gia: Là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các đơn vị tham gia phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại.

6. Chi phí: Các doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ chi phí thông qua đơn vị chủ trì theo quy định tại Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại.

7. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình, nghĩa vụ về tài chính (nếu có) và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Ban Tổ chức.

- Bán các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng được phép lưu thông trên thị trường.

- Niêm yết giá bán và bán các sản phẩm hàng hóa có giá bằng hoặc thấp hơn giá của sản phẩm hàng hóa cùng loại trên thị trường tại thời điểm hiện tại.

- Sau khi kết thúc Phiên chợ, trong vòng 05 ngày doanh nghiệp phải gửi báo cáo kết quả về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị.

8. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký:

- Bản đăng ký tham gia (theo mẫu)

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (Có công chứng hoặc đóng dấu của đơn vị)

- Báo cáo kết quả tham dự phiên chợ của doanh nghiệp (theo mẫu).

9. Thời hạn đăng ký tham gia các phiên chợ: Trước ngày 10/6/2020

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi bản đăng ký về:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: 06 Khóa Bảo, Phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:    0233.3720777

Người liên hệ: Ông Nguyễn Thế Phương, điện thoại: 0916.439.368

Website: http://ipa.quangtri.gov.vn