Đạp xe Diễu hành Thương hiệu quốc gia 2019

Hướng tới kỷ niệm ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, nhằm tăng cường nhận biết Thương hiệu Quốc gia và quảng bá, giới thiệu các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia đã được Chính phủ công nhận tới cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia - Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức “Đạp xe Diễu hành Thương hiệu Quốc Gia”.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” được tổ chức từ ngày 15/4 – 21/4/2019.

Thời gian: 08:30 – 11:30, Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 4 năm 2019
Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hà Nội
Tổ chức: Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại, Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia)

Chương trình dự kiến: tại đây