Chương trình "Thần tài gõ cửa" của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019

Tên thương nhân thực hiện: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Nội dung chi tiết chương trình: THẦN TÀI GÕ CỬA
Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019
Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tại các điểm giao dịch của Sacombank trên toàn lãnh thổ Việt Nam