Chương trình khuyến mại “Hot sale Samsung Galaxy J8” do Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ thực hiện từ 8h đến 19h ngày 21/07/2018 và từ 8h đến 19h ngày 22/07/2018

Tên thương nhân thực hiện: Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ

Nội dung chi tiết chương trình: Nội dung thể lệ chương trình "Hot sale Samsung Galaxy J8"

Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 8h đến 19h ngày 21/07/2018 và từ 8h đến 19h ngày 22/07/2018

Địa bàn thực hiện khuyến mại: 10 Siêu thị của Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel - Trung tâm Bán lẻ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội,  Bình Dương, Bình Thuận, Cà Mau, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng