Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2017

VIETRADE - Theo số liệu mới nhất, ước tính sản lượng cà phê nhân xanh của Việt Nam trong năm 2016/2017 đạt 26,7 triệu bao (trong đó 1,1 triệu bao cà phê Arabica). Dự báo cho năm 2017/2018 là 29,9 triệu trong đó 1,3 triệu bao là cà phê Arabica, tăng khoảng 12 phần trăm so với niên vụ 2016/2017, do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Sản lượng cà phê nhân xanh theo niên vụ (tháng 10 - tháng 9)

 

MY2015/16

MY2016/17

Ước tính

MY2017/18

Dự báo

Thời điểm bắt đầu

Tháng 10 năm 2015

Tháng 10 năm 2016

Tháng 10 năm 2017

Sản lượng(nghìn bao)

28.930

26.700

29.900

Năng suất (tấn/ha)

2,62

2,47

2,75

Nguồn: Mạng thông tin Nông nghiệp toàn cầu của FAS/USDA

Thay đổi Diện tích trồng cà phê so với các loại khác

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, lượng cung vượt cung toàn cầu của tiêu đen đã khiến giá giảm mạnh. Trước tình hình đó, nhiều nông dân đã ngừng sản xuất diện tích tiêu đen và sử dụng để trồng lại cà phê.

Sự biến động giá của hạt cà phê thường buộc nông dân phải trồng các loại cây trồng khác. Kết quả là, nông dân trồng cà phê đang cố gắng trồng các loại cây trồng khác như bơ, sầu riêng và hoa quả. Khi xu hướng hiện nay tiếp diễn, nông dân đang trồng nhiều loại cây trồng ở cùng vị trí để tránh nguy cơ giá cà phê giảm. Mặc dù những thách thức đối với sản xuất cà phê, nhưng nông dân ở vùng cao nguyên miền Trung nhận ra rằng cà phê là vụ thu tchính. Các loại cây trồng khác giúp nông dân bổ sung thu nhập khi giá cà phê giảm.

Xuất khẩu

FAS duy trì ước tính cho tổng sản lượng cà phê của Việt Nam năm 2016/17, bao gồm cà phê nhân xanh, rang xay và cà phê hòa tan, đạt 27,55 triệu bao. Tổng xuất khẩu cho năm 2017/18 được điều chỉnh từ 26,65 triệu bao xuống 28,15 triệu bao, chủ yếu là do sản xuất trong nước ngày càng gia tăng.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh

Theo số liệu thương mại, FAS ước tính xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2016/17 là 25 triệu bao cà phê nhân xanh, tăng 1,95 triệu bao so với năm 2015/16. Xuất khẩu cà phê nhân xanh năm 2017/18 được dự báo ở mức 25,5 triệu bao do sản lượng thu hoạch thuận lợi.

Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam

GIÁ CẢ

Giá xuất khẩu

Bảng dưới đây phản ánh giá xuất khẩu hàng tháng của cà phê Robusta (FOB HCMC) hàng tháng của niên vụ 2016/17. Theo đó, trong suốt niên vụ 2016/2017, giá cả không thay đổi nhiều so với những năm gần đây.

Giá xuất khẩu cà phê trung bình của Việt Nam, niên vụ 2011/12 đến niên vụ 2015/16

Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Đắk Lắk (Daktip), Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, BCEC (trung tâm giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột), và các nhà xuất khẩu trong nước

Giá cà phê Robusta ở các tỉnh trồng cà phê lớn niên vụ 2016/17 so với niên vụ 2015/16

Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Đắk Lắk (Daktip), Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, BCEC (trung tâm giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột), và các nhà xuất khẩu trong nước

Các đồ thị trên cho thấy sự khác biệt đáng kể về giá cả trong niên vụ 2015/16 so với năm 2016/17. Giá cà phê robusta trong nước phổ biến tăng đều trong suốt niên vụ 2016/17 không giống như niên vụ 2015/16.