TỔ CÔNG TÁC PHÍA NAM CỦA CỤC XTTM TẠI TP HỒ CHÍ MINH

TỔ CÔNG TÁC PHÍA NAM CỦA CỤC XTTM TẠI TP HỒ CHÍ MINH

TỔ CÔNG TÁC PHÍA NAM CỦA CỤC XTTM TẠI TP HỒ CHÍ MINH được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2000 theo quyết định số 1389/2000/QĐ-BTM ngày 09 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). VP VIETRADE HCM có chức năng đại diện Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tại khu vực phía Nam.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA VP VIETRADE HCM:

  • Đại diện Cục Xúc tiến thương mại tại khu vực phía Nam.
  • Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục triển khai các hoạt động tại khu vực phía Nam.
  • Thực hiện các hoạt động trong kế hoạch hàng năm của Văn phòng đại diện được Cục trưởng phê duyệt.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

VP VIETRADE HCM

Địa chỉ: Tầng 9, 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) (8) 38297282
Fax: (84) (8) 39140549
Email: hcmvietrade@vietrade.gov.vn

Phó Tổ trưởng: Bùi Hoàng Yến
Điện thoại (máy lẻ): 118
Email: yenbui@vietrade.gov.vn