TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU (PROMOCEN)

Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại thực hiện chức năng giúp Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu và phát triển thương mại theo quy định của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Export Promotion Center (PROMOCEN)

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRUNG TÂM THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:

1. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu và xúc tiến thương mại bao gồm: Cung cấp dịch vụ thông tin, truyền thông, quảng cáo, tư vân thương mại; Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước; Tổ chức đoàn khảo sát thị trường và giao dịch thương mại của các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài vào Việt Nam và doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam ra nước ngoài; Cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ trì và phối hợp các đơn vị thuộc Cục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn về xuất khẩu, xúc tiến thương mại cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước.

3. Biên tập, xuất bản và tổ chức phát hành Bản tin xuất khẩu của Cục; biên tập và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử do Cục giao Trung tâm xây dựng, quản lý và vận hành.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, đề án xúc tiến thương mại sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách nhà nước do Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại giao Trung tâm thực hiện.

5. Phối hợp với các Trung tâm thương mại, Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam và các Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU (PROMOCEN)
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04.39364792 Fax: 04.39364793
Email: promocen@vietrade.gov.vn

Ảnh một số hoạt động của PROMOCEN