TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG

Trung tâm Truyên thông - Truyền hình Công Thương được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Truyền hình Công Thương theo Quyết định số 10104/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trung tâm hoạt động theo Luật Báo chí, pháp luật của Nhà nước, chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý báo chí, truyền hình và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Công Thương về công tác chuyên môn trong hoạt động báo chí, tuyên truyền và truyền hình.

Trung tâm Truyền thông - Truyền hình Công Thương hoạt động truyền hình theo Giấp phép số 50/GP-BTTTT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, về công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật và hoạt động chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương, của lãnh đạo Bộ, bằng phương tiện truyền hình.

2. Đầu mối thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông bằng phương tiện truyền hình của Bộ Công Thương. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ xây dựng các dự án, chương trình thông tin báo chí, truyền thông Công Thương; sản xuất các chương trình truyền hình, chuyên san, tài liệu, phóng sự và các sản phẩm nghe nhìn về ngành công Thương theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin, tuyên truyền các chương trình, hoạt động về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lich, dịch vụ, thương hiệu, khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương; thông tin giới thiệu sản phẩm, hàng hóa trong nước có tiềm năng xuất khẩu, tình hình thị trường trong nước và quốc tế, các tổ chức thương mại, diễn đàn quốc tế và khu vực.

4. Phổ biến, giới thiệu kiến thức khoa học, kỹ thuật công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học, chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất công nghiệp, các chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, nghiệp vụ thương mại, kinh nghiệm quản lý trong và ngoài nước về lĩnh vực ngành Công Thương.

5. Hợp tác, tổ chức thực hiện dịch vụ truyền thông đa phương tiện, ấn phẩm thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của Bộ, ngành Công Thương và hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu truyền thông, truyền hình phục vụ công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

7. Xây dựng Website Trung tâm Truyền thông – Truyền hình Công Thương theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật thuộc lĩnh vưc phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử trong hoạt động truyền thông, truyền hình.

8. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về truyền thông, truyền hình ngành Công Thương theo quy định của pháp luật.

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84) (4) 38245959/22174554
Fax: (84) (4) 39361311
Email: thtm@vietrade.gov.vn; truyenhinhcongthuong@gmail.com