TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT NAM TẠI NEW YORK, HOA KỲ

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT NAM TẠI NEW YORK, HOA KỲ (VIETRADE NEW YORK)

VIETRADE NEW YORK được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002 theo Quyết định số 0928/2002/QĐ-BTM ngày 5 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Nằm trong hệ thống các cơ quan thuộc Chính phủ nước ngoài tại Hoa Kỳ (Miscellaneous foreign government office at New York), VIETRADE NEW YORK có chức năng đại diện của Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại tại New York thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xuất khẩu.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Quảng bá hình ảnh quốc gia và thương hiệu sản phẩm của Việt Nam tại Hoa Kỳ

Cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp nước ngoài phát triển kinh doanh với Việt Nam.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại tại thị trường Hoa Kỳ.

Duy trì, phát triển quan hệ hợp tác nghiệp vụ với các cơ quan xúc tiến thương mại và các tổ chức hữu quan tại Hoa Kỳ

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VIỆT NAM TẠI NEW YORK, HOA KỲ (VIETRADE NEW YORK)
Địa chỉ: 425, 580 Đại lộ 5, New York 10036
Điện thoại: (+1) 212-868-2686/2688
Fax: 212-868-2687
Email: vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng
Email: hungnm@vietrade.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Email: vannth@vietrade.gov.vn

 

Ảnh một số hoạt động của VIETRADE NEW YORK