TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 49 Nguyễn Tất Thành, TP.Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.952.635
Fax: 05003.952.635
Website: http://www.socongthuong.daklak.gov.vn
Email: congthuong.daklak.gov.vn

Giám Đốc : Nguyễn Tú
Điện thoại:
Mobi: 0913.435.266
Email: tun_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn

Phó Giám Đốc : Đoàn Thượng Phấn
Điện thoại:
Mobi: 0978.053.979
Email: phandt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn

Phó Giám Đốc : Nguyễn Thanh Hùng
Điện thoại:
Mobi: 0908.632.539
Email: hungnt_ttxttm@congthuong.daklak.gov.vn